24 sep. 2015

D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co förvärvar fastighet i Norrköping

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Överenskommet hyresvärde är 9.2 Mkr(korrigering av korrekt hyresvärde)Säljare är Subnova AB. 
Fastigheten består av 114 lägenheter fördelat på två huskroppar.
– Den köpta fastigheten är belägen i stadsdelen Hageby i Norrköping och ligger granne med vårt befintliga bestånd på orten. Något som innebär samordningsfördelar med bland annat en kostnadseffektiv förvaltning, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.
D Carnegie & Co tillträder fastigheterna 1 november 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar