24 sep. 2015

H&M´s rapport idag.


6 month daily, automatiskt uppdaterad.

H&M rapporterar idag. Jag tror att sannolikheten är hög för att rapporten kommer att mottas positivt (behöver inte betyda att den är så fantastiskt bra, men att den kommer att mottas väl) och att aktien kommer att handlas upp från det här översålda läget. Det kommer i sin tur att lyfta börsen idag där vi har många andra bolag på OMX som är mycket översålda. Det betyder inte trendvändning, utan upprekyl inför nästa nedgång.

Primärtrenden är ner.


H&M prickar förväntningarna

Publicerad 2015-09-24 08:04:00
Rapport Klädbolaget redovisar ett resultat för tredje kvartalet i brutna räkenskapsåret som är i linje med analytikernas förväntningar.
Klädbolaget Hennes & Mauritz redovisar ett rörelseresultat på 6.869 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2014/2015.
Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 6.863 miljoner kronor.
Bruttomarginalen blev 55,9 procent, jämfört med förväntade 55,8 procent.
Försäljningen ökade 12 procent
H&M:s försäljning under perioden 1-22 september ökade med 12 procent jämfört med samma månad året innan.
Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.
Enligt SME Direkt hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle stiga med 16,7 procent för hela september månad.
Dollarn ger negativ effekt på inköpen
Under inköpsperioden till fjärde kvartalet stärktes dollarn ytterligare vilket har gett en fortsatt negativ effekt på inköpskostnaderna för fjärde kvartalet. Det skriver H&M i rapporten för det tredje kvartalet. 
H&M:s bruttovinstmarginal sjönk till 55,9 procent under räkenskapsårets tredje kvartal (58,3). 
Analytiker hade, efter ha skruvat ned sina prognoser under sensommaren, räknat med en bruttomarginal på 55,8 procent, enligt SME Direkt.
Prisnedsättningarna i relation till omsättningen ökade med 0,3 procentenheter tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2014.
Sammantaget bedöms marknadsläget för de externa faktorerna, såsom råvarupriser, kostnadsinflation, kapacitet hos leverantörerna, inköpsvalutor och transportkostnader, varit fortsatt negativt för inköpsperioden till tredje kvartalet, främst till följd av den starkare dollarn.
Försäljnings- och administrationskostnaderna under kvartalet uppgick till 18.843 miljoner kronor, en ökning med 20 procent. Enligt SME Direkt väntades 18.834 miljoner.
DIREKTInga kommentarer:

Skicka en kommentar