22 sep. 2015

OMX


Gå inte emot primärtrenden i OMX. Så enkelt är det. Nu har jag fått lära mig detta återigen. Man kan göra snabba affärer i aktier, ju mer "frikopplade" från OMX, desto bättre, men de kommer också att påverkas av börsklimatet.

Inte ens preferensaktier var opåverkade när index sjönk. Jag trodde, i min naivitet, att de skulle vara attraktiva och kanske gå upp i ett sådant läge men det var fel och nu vet jag det och behöver inte prova det igen.

Köper jag aktier när underliggande index är ner så håll det till snabba affärer och var inte rädd för att ta hem små vinster.
Weekly, 3 years
Daily, 6 month

10 days hourly
Bollingerbanden, nivåer, enstaka candles, stochastic o William ger goda indikationer. Kanske inte helt bra medeltal.

10 days 15 minutes
Underliggande 10-timmars-trend, nivåer, stochastic och rsi ger goda indikationer vid extremvärden. Rsi mycket bra i extremnivåer. Williams bildar signifikant mönster, särskilt vid toppar.

5 days 15 minutes
Samma underliggande 10 timmarstrend, förstoring av ovanstående, man ser enskilda candles bättre, bollingerbanden, rsi och stochastic ger goda ledtrådar. Underliggande trend ger ledtrådar om i vilken riktning en position lär ha bäst förutsättningar att gå bra.

2 days 5 minutes
Samma underliggande trend, nivåer syns tydligare, enskilda candles, signifikanta mönster vid bottnar och toppar i Williams, notera att rsi ibland trycks ner till 20-nivån och parkerar där en stund innan den börjar stiga.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar