22 sep. 2015

D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co reviderar upp aktuell intjäningsförmåga – Förvärv höjer förvaltningsresultat med 32 Mkr till 260 Mkr

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör i samband med dagens kapitalmarknadsdag en reviderad aktuell intjäningsförmåga. Tidigare kommunicerade förvärv som gjordes efter utgången av andra kvartalets rapport höjer den aktuella intjäningsförmågan – nuvarande förvaltningsresultat beräknas till 260 Mkr från tidigare 228 Mkr. I samband med kapitalmarknadsdagen kommunicerades även en prognos att 500 lägenheter bedöms bli renoverade i år. 
– D. Carnegie & Co har en stark finansiell ställning som gör att vi kan ha en hög takt när det gäller antalet renoveringar, vilket får en direkt positiv effekt på vårt förvaltningsresultat, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.
D. Carnegie & Co AB förvärvade tre fastigheter i Storstockholm - två i Jordbro och en i Vårberg - som tillträddes i början av juli i år. Det förvärvade beståndet består av 1 009 lägenheter. Därmed uppgår D. Carnegie & Co:s innehav till drygt 16 000 lägenheter.
Bolagets intäkter på helårsbasis uppgår till 1 240 Mkr efter att hänsyn tagits till förvärven som tillträddes 1 juli i år. Innan förvärven uppgick intäkterna till 1 155 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar