22 dec. 2015

SAAB startar drönarbolag.


Teknik Försvarskoncernen Saab bildar tillsammans med ett schweiziskt företag ett nytt bolag för utveckling och tillverkning av drönare.
Saab och schweiziska UMS Aero Group bildar det gemensamma bolaget UMS Skeldar AG.
Genom UMS Skeldar stärks Saabs erbjudande inom taktiska obemannade flygande farkoster, så kallade drönare. Samarbetet innebär att Saabs tillgångar avseende den obemannade helikoptern Skeldar överlåts till UMS Skeldar.
Saabs ägarandel i det nya bolaget uppgår till 47 procent.
Det framgår av ett pressmeddelande.
UMS Skeldars verksamhet omfattar allt från utveckling och tillverkning, till utprovning, utbildning och underhåll av såväl obemannade farkoster som tillhörande system, exempelvis markstationer, kommunikationslänkar och dataterminaler, skriver SAAB.
Produktportföljen består av fyra kvalificerade farkoster i viktspannet 20-250 kg. Utöver den obemannade helikoptern Skeldar ingår två obemannade flygplan samt ytterligare en obemannad helikopter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar