17 dec. 2015

AstraZeneca vänder ner.
AZN vänder ner i primärtrenden. Lägg märke till tidsaspekten. Aktien toppade i april och först nu kan vi se att primärtrenden har vänt. I augusti fick vi en cross-over i 20/40 v MA. Detta är det vanliga när det handlar om att vända en primärtrend. Det sker inte på nån vecka eller ens någon månad. Det tar tid. Och det allra vanligaste är ju att primärtrenden INTE vänder utan bara fortsätter efter längre eller kortare rekyler.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar