12 dec. 2015

SAAB.Jämför nu de föregående med t.ex. SAAB. Detta är en aktie att äga långsiktigt. Just nu har den slagit i trendkanaltaket och är möjligen överköpt och vi kan få en rekyl/vinsthemtagningar - men primärtrenden är stigande och så länge den är det så kan man äga och behålla aktien.

Orsakerna kan variera och spelar egentligen ingen roll - när det gäller SAAB så vet jag att de har en enorm orderingång. Vi har oro i världen och de varor och tjänster som produceras har hög efterfrågan. Högt värderat? Ja, det är möjligt - men har det någon betydelse om kursen stiger? Den här aktien ackumuleras ju i fonder och av kapitalstarka köpare därför att de tror långsiktigt på företaget. Kan jag göra en bättre analys av SAAB´s förutsättningar än den samlade marknadens? Knappast.

Detta är kanske en aktie du ska äga och behålla de närmaste 10-20 åren. Titta på hur det gått för t.ex. Nibe eller ITAB. Jag kommer ihåg när Nibe stod i ca 100 kr och den har bara ökat hela tiden och jag har hela tiden tyckt den varit "dyr". Snålheten bedrar visheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar