5 dec. 2015

Primärtrend OMX.
Vi har en nedåtriktad primärtrend. Sannolikheten är större att den fortsätter än att den vänder, så är det med primärtrender, ändå har t.ex. Tobbe Rosen pratat om sin "positiva syn" och eftersom det tog ett tag att vända ner så gick jag på det. Jag ska inte skylla på honom utan det är ju mitt eget dåliga självförtroende som ställer till det - och faktiskt orsakar mig ekonomisk skada. Jag får sluta lyssna på "auktoriteter" som inte tar någon hänsyn till 200 dagars primärtrend, så enkelt är det.

Enligt Elliott´s vågteori är en rörelse i 5 vågor inte slutet på rörelsen. I det här fallet skulle det innebära att om vi får våg 5 på plats så väntar 3 uppåtriktade vågor i en upprekyl. Nedgången är alltså inte slut vid 5. Men det är som sagt teorin.

Den nedre trendlinjen passar inte men jag gjorde den ändå parallell med den övre - se den bara som en "guidning". Den övre däremot, passar perfekt, något jag uppmärksammade redan för ca 2 veckor sedan. Sedan dess har jag fått bekräftelse på vad John Bollinger säger när han påpekar att toppar tar längre tid och är mer utdragna. Det var en dyr lärdom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar