7 nov. 2014

Lundin petroleum

Tillväxten startar nu

Lundin Petroleums rapport för det tredje kvartalet resulterade i en lättnadsreaktion. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 158 miljoner kronor, vilket var 16 procent högre än konsensusprognosen. Drivande till resultatutvecklingen att produktionskostnaderna var lägre än förväntat.
Det skriver Handelsbanken i en analys.
Bolaget sänker kostnadsprognoserna för helåret eftersom produktionen under kvartalet var låg, men upprepade produktionsprognoserna (24.000-29.000 boe/d).
I förhållande till samma kvartal föregående år minskade omsättningen med 30 procent, vilket var förväntat, men under 2015 väntas tillväxten ta fart.
Fältet Brynhild ska tas i bruk inom några veckor och därefter följer fler uppstarter under första (Böyla), andra (Bertram) och fjärde kvartalet (Edvard Grieg). Vi räknar med att produktionen 2015 kommer att bli tre gånger så hög som 2014.
För tillfället pågår fem prospekteringsborrningar. Tre av dessa är i Norge och resultat väntas innan årsskiftet.
"Vi bedömer att potentialen i var och en av dessa är 5 kronor per aktie. Med förväntningar om positiva resultat, samt att oljepriset stabiliseras (prognoser: 90 dollar per fat 2014-16 och 100 dollar per fat 2017), ser vi potential för uppgång i aktiekursen", skriver Handelsbanken.
Även under nästa år prospekteringsprogrammet intensivt. Lundin har attraktiva positioner i Nordsjön och en god operativ historik.
Handelsbanken bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor och upprepar rekommendationen köp.

Källa: Handelsbanken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar