25 nov. 2014

PartnerTech

   (SIX) Kontraktstillverkaren PartnerTech har tecknat ett nytt, 
betydande samarbetsavtal med ett globalt medicinteknikbolag som utökar 
samarbetet till att omfatta tillverkning och distribution av bolagets 
produkter globalt. 
 
   Det framgår av ett pressmeddelande. 
 
   Avtalet innebär en väsentlig expansion av det existerande 
samarbetet och introducerar en omfattande samverkan med PartnerTechs 
enheter inom flera olika kompetensområden. 
 
   Initialt berörs främst PartnerTechs europeiska enheter inom Systems 
Integration Technology och Electronics Technology divisionerna; 
Cambridge, Myslowice, Åtvidaberg, Sieradz och Vantaa men även 
enheterna i Kina och USA ligger inom ramen för avtalet. Värdet av de 
första leveranserna uppskattas till cirka 30 miljoner kronor 
under det fjärde kvartalet 2014. 
 
Gabriel Cardona Cervantes 
mailto:gabriel.cardonacervantes@six-group.se 
www.blogg.six.se @SIXNews 
SIX News 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar