9 jan. 2016

Verkstad enl. Credit Suisse.

Topp- och bottenval i verkstadssektorn

Assa Abloy och Kone hör till Credit Suisse toppval i verkstadssektorn 2016 medan Wärtsilä, Sandvik och SKF sällar sig till bottenvalen.
Banken väntar sig en begränsad återhämtning på de kortcykliska slutmarknaderna och ser risker på nedsidan för konsensusestimaten. De höga värderingarna i sektorn är en ytterligare risk, bedömer banken i en genomgång på fredagen. 

Den organiska tillväxten väntas utebli totalt sett, men fördelningen kommer att vara ojämn mellan sektorer och regioner. Bygg, hissar, automation och hälsovård är föredragna slutmarknader medan gruvsystem, olja, kraftgenerering och kullager bör undvikas. 

För 2016 har banken en skivstångsstrategi i sektorn. På en sidan finns "kvalitetstillväxt" där banken föredrar exponering mot bygg och stark historik (Assa, Halma, Legrand) samt har en positiv syn på hissar (Kone, Schindler). 

Inom "cyklisk tillväxt" föredrar banken aktier där det finns möjlighet till stora förändringar (Philips delning, förvärv för Prysmian och Melrose) framför enbart kostnadsbesparingar (Sandvik och SKF). 
 
--- 
 
Assa har den bästa uthålliga vinsttillväxten i sektorn med båda cykliska och strukturella drivkrafter. Därutöver tillkommer förvärva och omstrukturera. Rekommendationen är overperform och riktkursen är 195 kronor. 

För Kone bedöms Kina-oron var överdriven. En återhämtning är på gång på andra håll och bolaget tar marknadsandelar. En extrautdelning och eller förvärv är möjligheter. Rekommendationen är overperform och riktkursen 46 euro. 

Övriga toppval är italienska Prysmian, brittiska Halma, nederländska Philips, brittiska Melrose och franska Schneider. 

Wärtsiläs ordermomentum kommer på att bli en besvikelse på kort sikt och miljön för marginalförbättringar är utmanande. Rekommendationen är underperform och riktkursen 34 euro. 

För Sandvik bedöms ytterligare risker föreligga då volymtapp och negativ prisutveckling inom både Mining och Construction tynger ned bolagets kostnadsbesparingar. Rekommendationen är underperform och riktkursen 73 kronor. 

SKF har strukturella konkurrensmotvindar från Kina och Japan att kämpa mot samtidigt som volymerna står under cyklisk press. Rekommendationen är underperform och riktkursen 130 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar