6 jan. 2016

Säljförslag verkstad.

Börs Enligt Goldman Sachs är investeringarna inom tillverkningsindustrin på väg in i den svagaste fasen på över 25 år. Det påverkar verkstadsaktier negativt – men det finns mindre sårbara alternativ.
Investmentbanken Goldman Sachs räknar med att investeringarna, capex, inom tillverkningsindustrin kommer att gå in i den svagaste fasen på över 25 år vilket kommer att påverka verkstadsaktier negativt.
Det framgår av en sektoranalys av de europeiska verkstadsbolagen.
Sedan Goldman Sachs lanserade sin så kallade capex tracker i september 2015 beräknas ytterligare 6 miljarder euro ha "försvunnit" för 2016, och investeringarna globalt spås landa kring 50 miljarder euro efter den första nedgången sedan finanskrisen.
"Medan nedgångstakten inom råvaror har stabiliserats (om än fortfarande negativ), har allmän industri försämrats. Vi tror att nedgångarna fortsätter till 2019, med överkapacitet i de flesta slutmarknader och begränsade makroincitament", skriver Goldman Sachs i en sektoranalys.
Enligt Goldman Sachs är de aktier som är mest sårbara mot ovanstående trend ABB och Metso, följda av Wärtsilä, Alfa Laval, Outotec och Fincantieri.
För 2016 föredrar Goldman aktier som inte påverkas så mycket av industriinvesteringskedjan och som har utrymme att öka utdelningen utan intäktstillväxt, via omstrukturering och portföljrenodling. En aktie som sticker ut positivt i detta resonemang är Philips, som Goldman rekommenderar köp för.
Vidare föredrar Goldman kortcyklisk exponering mot capex (SKF), bolag som levererar till konsument- och byggindustrin (Gerberit, Legrand och Kion), samt bolag som banken tror kan vara potentiella förvärvsobjekt (Weir, Spectris, Kion och Nexans).
Om orderböckerna börjar sina på det sätt som Goldmans Capex tracker indikerar, räknar Goldman med svagare kassaflöden för Alfa Laval, Metso, Outotec och Fincantieri, då balansräkningarna börjar se ansträngda ut och skuldsättningsnivåerna närmar sig historiska toppar.
Vad gäller delsektorn Machinery lägger Goldman till Metso och Atlas Copco till säljlistan, båda från neutral. På köplistan finns Weir och SKF.
Urval av Goldmans kommentarer om nordiska aktier i sektoranalysen:
Säljlista
ABB: Har en av de svagaste vinsttillväxtutsikterna i sektorn enligt Goldman Sachs estimat, med cirka 50 procent av portföljen exponerad mot områden där capexutsikterna är försämrade, samt 30 procents exponering mot områden med stor konkurrens.
Metso: Goldman räknar med att volymerna i gruveftermarknaden faller 2016. Gruvbolagen får det tuffare på kreditmarknaden och detta tillsammans med fallande metallpriser ökar prispressen.
Atlas Copco: Har ogynnsam exponering mot slutmarknaden där nära hälften är inom allmän industri och gruvor. Vidare spår Goldman fallande eftermarknadsförsäljning på grund av lägre tillväxt inom installerade kompressorbaser.
Kone: Har hög exponering mot Kina och Goldman räknar med lägre försäljning av ny utrustning. Tillväxten väntas därmed skifta till underhållssidan där prispress kan uppstå.
Wärtsilä: Har en av de tuffaste exponeringarna eftersom en tredjedel av försäljning är beroende av offshore och rederi. Återstående försäljning genereras av kraftöverföring - ett område där Goldman tror på svag tillväxt.
Alfa Laval: Ofördelaktig slutmarknadsexponering, sjunkande marinförsäljning och oattraktiv värdering, enligt Goldman. Riktkursen 125 kronor och säljrekommendationen upprepas.
Outotec: Gruvbolagen väntas fortsätta sänka investeringarna, och Goldman spår att total capex faller 20 procent 2016 vilket pressar Outotec.
Köplista
SKF: Låga marknadsförväntningar där SKF handlas till femårslägsta. Goldman spår högre organisk tillväxt än konsensus och att den nya ledningen kan leverera ytterligare besparingar. Vidare tror Goldman på en förenklad portfölj som ger potential då fokus är på det bättre positionerade industrisegmentet snarare än på automotive-sidan.
Neutral
Sandvik: Värderingen indikerar uppsida. SME Direkts konsensus ligger för högt vad gäller omstruktureringsbesparingar och bör vara försiktigare vad gäller antagande om intäkter från råvarusektorn, enligt Goldman. Men nya vd:n har sagt att Sandvik kommer att se över hela sin portfölj, inte bara den aviserade planen att sälja Mioning Systems, och Goldman tror att flera avyttringar är möjliga vilket kan stödja värderingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar