1 jan. 2016

Blankningskandidat.


AZN weekly 4 years. 
Primärtrenden är nu att betrakta som fallande.
Blankningskandidat.

Det finns möjligen en risk att Pfizer kan komma att lägga ett bud på AZN men det har inte diskuterats i några analyser sedan 2014 och ser ganska osannolikt ut. Men risken kan väl inte helt uteslutas och så är det väl egentligen i de flesta bolag om man går short.

Azn och djushc i ett veckochart 4 år.
Automatiskt uppdaterad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar