26 jan. 2016

Frågor till Amasten ang. finansiering.


Skickade följande mejl till Amastens ir-avdelning idag:

-----------------------------------------------------------------------------------


Hej!
Jag är aktieägare i Amasten. Finns flera anledningar till det men avgörande
är kanske värderingen av bolaget. Min uppfattning är att det är klart undervärderat
och det är därför jag vill ställa frågor om vilken finansiering som kan användas
för fortsatt expansion. Och mer specifikt - om det ska ske mer apportemissioner,
dvs att betala med undervärderade aktier?

Jag såg att den senaste emissionen var till 3,50 vilket jag förmodar har med det egna
kapitalet att göra. Att betala med aktier som är lägre värderade än så vore ju förödande
för oss som köper aktier just för värderingens skull - då urholkas ju den.

Så jag hoppas att det finns andra möjligheter än fler apportemissioner framgent när
fler bestånd ska förvärvas?
vh.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar