10 jan. 2016

Amasten, ett värdebolag.


Veckochart på Amasten. Litet dålig historik men trenden pekar upp.

Amasten är ett värdebygge. Det egna kapitalet är nu ca 3,60/aktie när aktien kan köpas för 2,88. Amasten tillhandahåller bostäder, ett område där efterfrågan knappast lär minska.
automatisk uppdatering vecka, för uppföljning.
6 månader dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar