30 okt. 2014

Handelsbanken om Ericsson

Värderingen begränsar potentialen

Ericssons rapport var en blandad kompott. Det positiva i rapporten var att affärsområdet Networks växer organiskt med 7 procent (jämfört med samma period förra året) och att bolaget uppvisar en solid bruttomarginal. Det som sticker ut negativt var en sämre marginal i nätverksutbyggnad, ett sämre kassaflöde och att de operativa kostnaderna var högre än väntat.
Det skriver Handelsbanken i en analys.
Vidare missade konsensusprognosen stora valutaeffekter och höga forsknings- och utvecklingskostnader, vilket innebar att det justerade rörelseresultatet var hela 14 procent lägre än väntat.
Bolagets fokus, på att säkra AWS-3 spektrum (advanced wireless services) för ökad data i näten bland deras viktigaste kunder i USA, kommer sannolikt att vara mer synliga i det fjärde kvartalet än nu senast.
På kort sikt tror vi att affärsområdet Networks kommer att fortsätta utvecklas väl utanför USA, Japan och Sydkorea.
Sammantagen sänker Handelsbanken sina förväntningar för försäljningen inom Networks USA med 7 procent för fjärde kvartalet. Banken förväntar sig rejäla reduceringar inom konsensusprognoserna gällande försäljningen inom Networks vilket bedöms kommer att dämpa aktiens framfart framöver.
"Ericssonaktien är högt värderad jämfört med sina konkurrenter då aktien handlas till P/E 18x, och vi ser inga positiva kurstriggers som kan få fart på aktien i närtid. Vidare sänker vi vinstprognosen med 4-5 procent för perioden 2014-2016", skriver Handelsbanken.
Handelsbanken upprepar rekommendationen minska.  

Källa: Handelsbanken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar