30 okt. 2014

Köp AlfaLaval

Ålandsbanken höjer Alfa Laval till köp

Ålandsbanken höjer rekommendationen för Alfa Laval till köp (neutral) efter bolagets 3Q14-rapport. Ålandsbanken anser att de senaste månadernas kursnedgång gjort att aktiekursen mer än väl diskonterar en lägre orderingång inom Marine & Diesel. Värderingen är attraktiv, med ett P/E-tal (justerat för PPA-effekter)på 13.2x för 2015.
Dagen kursnivå ger därmed ett bra tillfälle att förvärva ett kvalitetsbolag till ovanligt låga vinstmultiplar.
Orderingången för Alfa Laval ökade med 31%under 3Q14, vilket dock till stor del förklaras av förvärvet av Framo (~20 procent).
Den organiska tillväxten var dock god – knappt 6 procent jämfört med 3Q13. Marine & Diesel ökade orderingången med hela 34 procent organiskt – dock ser Alfa Laval en avmattning framöver till följd av lägre varvsaktivitet.
Marine & Diesel (30 procent av omsättningen) kommer sannolikt att visa en fortsatt ökning avintäkterna de kommande åren trots en lägreorderingång i närtid.
Detta beror på en stororderbok (som i nuläget täcker 93 procent av den förväntade försäljningen det kommande året), positiva valutaeffekter samt en ökande försäljningav miljöprodukter.
"Vi räknar med att orderingångenfaller med ca 15% under 2015 för att stabiliserasunder 2016", skriver Ålandsbanken.
Lönsamheten är god, och Ålandsbanken bedömer att den kan förbättras ytterligare under 2015 och 2016 drivet av en bättre produktmix (där Framo spelar enviktig roll), mer gynnsamma växelkurser samt det kostnadsprogram som väntas spara ca 300 miljoner kronor (7 procent av årets EBIT).
"Vi har sammantaget gjort småjusteringar av våra estimat efter rapporten. Den underliggande vinsttillväxten väntas bli ca 16%under 2015", skriver Ålandsbanken.
Värderingen är attraktiv enligt Ålandsbanken, med ett PPA-justerat P/E-tal på 13.2x för 2015.
"Vår värderingsmodellindikerar en uppvärderingspotential på ca 15 procent fråndagens nivåer. Kassaflödet är starkt (ca 4.5 miljarder kronor årligen), men vi bedömer att Alfa Laval kommer att prioritera att sänka nettoskulden framför att höja utdelningen i närtid", skriver Ålandsbanken.
Direktavkastningen väntas bli ca 2.7 procent för 2014.

Källa: Ålandsbanken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar