28 okt. 2014

SEB analyserar SAAB

28 OKTOBER 2014
Köp / 221,0 kr

"Värdet av Brasilienavtalet högre än väntat"

Avtalet om 36 Gripen-plan till Brasilien, som har ett sammanlagt värde om 39,3 miljarder kronor, är ett viktigt sådant eftersom att Brasilien har potentialen att bli Saabs nya huvudmarknad. På lite längre sikt finns det ytterligare potential för Gripen i landet.
Det framgår av SEB:s senaste analys av bolaget.

Avtalets värde är signifikant högre än vad banken tidigare hade räknat med. Den tidigare prognosen låg på 25 miljarder kronor, men nu blev den alltså 39,3 miljarder. Försäljningsprognoserna för 2015 höjs eftersom att en försäljning om 0,8 miljarder kronor till Brasilien väntas under andra halvåret av 2015. Under 2016 väntar sig banken att försäljningen till Brasilien kommer dubblas och att den övertid kommer att nå 5 miljarder kronor årligen efter 2016, och ännu högre mellan 2019-2024 då leveranserna är planerade. Vinstprognoserna för 2015 och 2016 höjs således med 3-5 procent.


Innan affären kan sättas i verket finns där vissa krav och villkor som måste uppfyllas, exempelvis att skaffa sig exporttillstånd. Alla dessa krav väntar sig banken blir uppfyllda under första halvan av 2015, och sedan väntas den första fakturan gå till Brasilien under andra halvan av året. Eftersom att där finns en risk för att kassaflödet kan sättas under press under prognosperioden har man valt att inte justera sina utdelningsantaganden. De ligger kvar på mellan 2,5–2,9 procent för 2014-2016.


Målet bolaget har är fortfarande att sälja 400 Gripen-plan under de kommande 20 åren och Slovakien kan vara nästa köpare på tur, bedömer banken.


Med ett P/E-tal på 17,2x innevarande års vinstprognoser och 14,9x samt 13,2x prognoserna för 2015 och 2016 upprepar banken sin köprekommendation. Riktkursen baseras på bankens kassaflödesanalys och är satt till 221 kronor.

Källa: SEB Equity Research

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar