29 okt. 2014

Nordea-analys av Lindab

Lindab visade både en stark försäljning och ett starkt resultat under det tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 210 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntningarna på 189 miljoner, enligt SME Direkt. Det innebar en justerad rörelsemarginal på 11 procent mot väntade 10,3 procent.
Det skriver Nordea i en analys.
Försäljningen blev samtidigt 1 904 miljoner kronor, mot väntade 1 835 miljoner kronor.
Bolaget presenterade nya, ambitiösa, finansiella mål. Den årliga tillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.
Tidigare fanns ett målom att den organiska tillväxten årligen skulle överstiga relevant byggmarknadstillväxtmed 2-4 procentenheter.
Rörelsemarginalen ska uppgå till 10 procent medan den långsiktiga säsongsjusterade nettoskulden i relation till ebitda inte ska överstiga 2,5.
Utdelningspolicyn ska normalt vara 30 procent av nettoresultatet, med beaktande av Lindabs kapitalstruktur, förvärvs behov och långsiktiga finansieringsbehov.
"Vi anser att en något bättre byggkonjunktur i Europa och en bra kostnadsstruktur efter år av omstruktureringar talar för Lindab", skriver Nordea.
Värderingen har kommit ned till historiskt sett attraktiva nivåer till följd av Rysslandsfrossan (p/e 11, EV/EBIT 10 räknat på 2015 års förväntade vinst). Nordeas riktkurs för Lindab är satt till 75 kronor.

Källa: Nordea Markets

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar