29 okt. 2014

SEB - Analys av Alfa Laval

"Omotiverad kursreaktion i Alfa Laval"

Alfa Laval rapporterar ett bättre resultat och högre orderingång än väntat i det tredje kvartalet. SEB förväntar sig små, men positiva förändringar av
konsensusprognoserna efter rapporten.
Alfa Laval rapporterar ett justerat rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) på 1 545 miljoner kronor för årets tredje kvartal, vilket är 29 procent högre än motsvarande period föregående år, 4 procent bättre SEB:s prognos och 2 procent över konsensus.

Försäljningen växer organiskt med 5 procent, bankens prognos var 3 procents organisk tillväxt. Orderingången växer organiskt med 6 procent till 9,7 miljarder kronor, utfallet är 4 procent högre än bankens prognos och 1 procent över konsensus.

Affärsområde Marine & Diesel rapporterar en ökning av orderingången med 35 procent organiskt, därtill ger förvärvet av Frank Mohn ett kraftigt bidrag till divisionens orderingång. Samtidigt är orderingången inom övriga verksamhetsområden något lägre än väntat.

Banken anser att rapporten är övervägande positiv, även om de anser att kvaliteten på orderingången kunde ha varit bättre. För koncernen som helhet uppger företagsledningen att de räknar med ett oförändrat efterfrågeläge i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, men de kommunicerar samtidigt viss försiktighet gällande marinsegmentet.

SEB:s bedömning att konsensusprognoserna för Alfa Laval kommer att justeras upp efter rapporten, men att de försiktiga kommentarerna gällande utsikterna för marinsegmentet kommer att hålla tillbaka analytikernas estimatjusteringar.

Nedgången för Alfa Laval efter rapporten anser banken omotiverad. SEB upprepar rekommendation Köp för aktien som ingår i Nordic Select.

Källa: SEB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar