13 sep. 2016

Victoria Park.

Victoria Park AB (publ) avser att genomföra en riktad kontant nyemission om
högst 14 500 000 aktier av serie B. Den potentiella emissionslikviden möjliggör
en högre takt av standardhöjande investeringar samt förtätningsprojekt och
värdeskapande förvärv.

Bolaget har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 21
april 2016, uppdragit åt ABG Sundal Collier och Swedbank att utreda
förutsättningarna för en riktad kontant nyemission av upp till 14 500 000 aktier
av serie B genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Andreas Morfiadakis, 076 133 16 61,
andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom
Peter Strands försorg för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 17.31.------------------------------------------------------------------------------------------------

Svårt att säga om detta är bra eller dåligt. Vad jag vet är ju att ledningen, både i styrelsen
och ledningen för bolaget har avsevärda mängder aktier så jag har svårt att tänka mig att
de gör något som skulle vara negativt för deras egen del.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar