9 sep. 2016

Penser om Acando.

Omsättningen i det andra kvartalet kom in linje med förväntningarna på SEKM 578. De kundssegment som står för den största delen av omsättningen är handel, bank och finans samt myndigheter. Detta är naturligt med tanke på att dessa branscher är i en digital-transformation. Det blir allt tydligare att Acando, enligt oss, är ett bolag som står väl positionerade i marknaden med ett relevant tjänsteerbjudande. Aktien har haft en fin resa sedan bottennoteringen i somras och handlas på toppnivåer. Med det i bagaget och en bransch med ett starkt säsongsmönster finner vi en något försiktig hållning motiverad i det korta perspektivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar