13 sep. 2016

Klövern

Klövern tjänade 1,07 kr per aktie 1:a halvåret.

Av detta var värdeförändringar 1089 miljoner kr. Det kan låta mycket men om man betänker att Klöverns totala fastighetsbestånd är värt 37 137 miljoner kr. Det motsvarar 2,9% på ett halvår vilket knappast är hållbart men det lär ju heller inte minska vilket ju gör att substansvärdet har ökat i aktien.

Men en hållbar värdeförändring de närmaste åren på 3% ser jag inte som omöjligt. Med fortsatt låga räntor, med en viss inflation och därmed uppjusterade hyror, med högre ökningstakt i de områden där Klövern har som mest fastigheter, t.ex. Stockholm, med projekt, med användning av bygg- och markrätter för att öka värden, med uppgraderingar av fastigheter. Helt enkelt om man jobbar på bra som fastighetsbolag så är det inte alls orimligt med en värdeökning på 3%.

3% i värdeförändringar skulle innebära 1 114 milj. kr per år. Det finns 916 miljoner aktier vilket då skulle innebära att varje aktie skulle få en värdeförändring på ca 1,22. Det är ju inte så dåligt med tanke på att aktiekursen är ca 10,60. Enbart värdeförändringen på 3% skulle alltså ge en effekt på aktienivå med 11,5%.

Till detta kommer då förvaltningsresultatet vilket 1:a halvåret 2016 var 597 miljoner, alltså ca 1,2 miljarder på helåret, vilket skulle ge 1,31 kr per aktie i vinst före skatt.

Totalt alltså ett resultat för ett helår (med mitt sätt att räkna värdeförändring) på ca 2,42, dvs ett pe-tal på 4,38 samtidigt som det egna kapitalet värderas - i aktiekursen - till 82%.

Det är ju inte nog med det, det resultat som skapas kommer att delvis delas ut till dig som aktieägare och du kan återinvestera detta och betänk också att det resultat som stannar i bolaget kommer att investeras så att Klövern kan växa ytterligare vilket man ju gjort i många år. Klövern är ju ett tillväxtbolag och det värderas långt under eget kapital och till ett pe-tal som är mycket lågt.

På det senaste året har det egna kapitalet i bolaget ökat med ca 1,4 miljarder, alltså med ca 1,52 per aktie eller i procent - nånstans kring 15% om man räknar med en aktiekurs om 10 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar