24 juli 2016

Byggmax är redan i Danmark.

Via Skånska byggvaror och dess dotterbolag Pavillon är Byggmax redan inne i Danmark. Med den här strategin blir det intressant att följa hur expansionen ska fortsätta och vilka möjligheter det ger om man köper en mindre aktör i t.ex. Tyskland. Då har man ju Byggmax, Skånska byggvaror, Pavillon och Buildor som bas för expansion.
24 FEBRUARI 2016

Byggmax: Integration Skånska Byggvaror och Pavillon under 1 kv - DB VD

(SIX) Byggmax kommer att integrera produktsortimentet hos Skånska
Byggvaror och det danska förvärvet Pavillon under det första
kvartalet.
Det sade Skånska Byggvarors vd Anders Johansson Eickhoff under
Byggmax kapitalmarknadsdag.
Från det andra kvartalet och under resten av året är tanken att
fokus för Skånska Byggvaror och Pavillon ska ligga på tillväxt.
Byggmax förvärvade under det fjärde kvartalet 2015 e-handlaren
Buildor och Skånska Byggvaror. Enligt Byggmax vd väntas synergier
delvis kunna realiseras redan under innevarande år.
Däremot angavs ingen storlek på dessa synergier som uppgavs
innefatta både kostnadssynergier såväl som intäktssynergier.
Synergierna på kostnadssidan uppgavs dock gå snabbare att realisera än
på intäktssidan.
De båda förvärven, Skånska Byggvaror och Buildor väntas komma att
expandera sin verksamhet i Norden.
Skånska Byggvaror finns redan i Sverige, Norge och Danmark, vilket
innebär att Finland står högst upp på agendan. "snart ska vi sälja
våra produkter via Byggmax i Finland", sade Anders Johansson Eickhoff.
Under nästa år väntas Skånska Byggvaror ha etablerat sin så kallade
omni-kanal i Finland.
För Buildor kommer fokus fortsatt att ligga på hög tillväxt,
kundnöjdhet och kostnadsfokus. Även här väntas geografisk expansion.
"Jag tror vi kommer att gå in i de nordiska länderna. När kan jag
inte berätta i dag", sade Buildors vd Jonathan Schwamberg under
kapitalmarknadsdagen. Däremot väntas Buildor inte komma att öppna
fysiska butiker, enligt Schwamberg.
Under frågor kring Buildor sade Schwamberg att det kan bli tal om
tillägsköpeskilling i affären som var relaterade till framtida
försäljning och vinst. Några exakta nivåer har dock inte
offentliggjorts till marknaden.
Buildor uppges ha sett en bra start på året 2016.
"Det har varit några bra månader", sade Jonathan Schwamberg som
svar på en fråga om utvecklingen den senaste tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar